Door onze bodem zo weinig mogelijk af te dichten, pakken we de klimaatverandering samen aan:

Kwaliteitsvolle open ruimte

We creëren een aangename (leef)omgeving, met meer open en groene ruimte om in te vertoeven.

Een gezellige picknickplek in je straat? Veel ruimte om veilig en mooi te fietsen naar de school of het werk? Meer avontuurlijk speeldomein om actief op te groeien? Voor iedereen meer plaats voor recreatie? Plekjes waar veilig ontmoeten een gezellige boel wordt? We zijn met steeds meer, maar dit alles kan indien we onze gedeelde ruimte minder grijs en veel groener maken.

Een steen blijft een steen in elk seizoen maar natuur onderweg ziet er elke dag (elk uur) weer anders uit.

Meer biodiversiteit

Met extra ruimte voor groen, geven we meer kansen aan onze biologische diversiteit.

Biodiversiteit gaat over alle plant- en diersoorten. Ze leven met elkaar samen en zijn van elkaar afhankelijk. Maar zodra er te veel soorten verdwijnen of juist één soort te veel overheerst, verdwijnt die natuurlijke balans en komen alle soorten, inclusief wij mensen, in de problemen.

Door ruimte te geven aan zoveel mogelijk soorten houden we ons ecosysteem veerkrachtig en verminderen we de kans op klimaatrampen.

Een betere bodem en minder wateroverlast

Minder verharding betekent meer water in onze bodem en dus een betere bodem en minder wateroverlast.

Je zou denken dat we hier in de Kempen nog wel goed scoren op vlak van verharding? We hebben toch nog veel open ruimte en zitten midden tussen de velden…. Dat klopt, maar ook die landbouwgronden zijn ernstig verhard, vertelt Kempense onderzoeker Jan Staes.

Lees hier hoe dat kan.

Verharding voorkomt dat het regenwater goed insijpelt in onze bodem. Samen met perioden van grote droogte veroorzaakt dit problemen voor onze dieren en planten in onze tuinen, en op de velden voor onze voedselvoorziening.

Kempen2030 interviewde een aantal experts en partners over de toenemende droogte en mogelijke oplossingen.

Gezondere lucht

Door minder te verharden of terug te ontharden en meer groen te voorzien, maken we onze lucht gezonder. Per dag haal je 20.000 keer adem. Gezonde lucht is dus heel belangrijk om zelf fit en ziektevrij te blijven. Een betere luchtkwaliteit zorgt voor een hogere concentratie, een betere weerstand en betere prestaties.

Bomen en planten produceren de zuurstof die wij inademen. Bovendien zuiveren ze de lucht van schadelijke stoffen en zorgen ze voor de opname van broeistofgassen.

Minder hittestress en meer verkoeling bij hete zomers

Loop je op een warme dag over een geasfalteerde baan of door een bospaadje… je voelt het verschil meteen. Verharde straten en pleinen of bakstenen gevels absorberen de warmte en stralen die terug uit. Hierdoor zijn verharde plaatsen warmer dan niet verharde plekken.

Bomen, grassen, struiken en bloemen koelen de omgevingstemperatuur overdag af door hun schaduw en de waterafgifte van de vegetatie.